סקירת מערכות מאוחרת מורחבת

סקירת מערכות מאוחרת מורחבת

סקירת המערכות המאוחרת היא בדיקה מקיפה של אברי ומערכות העובר המבוצעת בין השבועות 22-24.

בבדיקה זו מבוצעת סקירה חוזרת לאיברים שנסקרו כבר בסקירה המוקדמת אך הפעם מכוונת הבדיקה גם לאיתור מומים במערכות השונות שלא באו לידי ביטוי בסקירת מערכות מוקדמת כגון:
סימנים לחסימה בדרכי השתן שלא הופיעה בשלבי ההריון המוקדמים, פגם מבני בלב שלא התבטא קודם לכן, ריבוי /מיעוט מי שפיר ועוד. 
לאיתור ממצאים אלה חשיבות גדולה בהכוונה וייעוץ לגבי המשך ההריון ואופן המעקב.
סקירת מערכות מאוחרת מכוונת גם להדגמת אברים בעובר שעדיין לא היו מפותחים בסקירת מערכות מוקדמת והשלימו חלק מהתפתחותם מאוחר יותר באופן שניתן להדגימם רק בסקירה המאוחרת – בעיקר-מבנים אנטומיים במח העובר.

סקירת מערכות מאוחרת היא נקודת זמן להערכת הגדילה של העובר כולל הערכת המשקל ובדיקת התאמתו לשבוע ההריון .

מכשיר האולטרהסאונד שברשות מרפאת פרופ'  רון ברדין הוא מהחדשים והמתקדמים ביותרוכולל טכנולוגיה המאפשרת הדמיה של העובר באמצעות תלת-מימד וארבע-מימד. (היכולתלבצע חתכי תלת כרוכה גם בתנוחה מתאימה של העובר, לבדיקה זו).

בתום הבדיקה מקבלת הנבדקת בנוסף לדוח סיכום הבדיקה, תמונות וגם את הקלטת הבדיקה על גבי DOK