סקירה שלישית / הערכת התפתחות וגדילת העובר

סקירה שלישית / הערכת התפתחות  וגדילת העובר

בדיקה זו מכוונת להערכת התפתחות העובר בשבועות 30- 32. למעשה, מהסקירה המאוחרת סביב שבוע 22-23 ועד שבוע 40  אין בדיקה להתפתחות העובר למעט הערכת משקל המבוצעת בדרך כלל סביב 31 שבועות.

בדיקת אולטרהסאונד להתפתחות העובר כוללת:
הערכת משקל העובר תוך בדיקת התאמתו לצפוי לשבוע ההריון. 
משקל עובר ממוצע לשבוע 31 הוא 1700 גרם.

בדיקה מכוונת לאותם איברים בהם עלול היה להופיע שינוי לא רצוי כגון הרחבת אגני כליות, הרחבת חדרי מח, ריבוי או מיעוט מי שפיר, ממצאים במערכת העיכול ועוד.

חשיבותה של הבדיקה נעוץ  במתן ייעוץ לאופן הבירור או המעקב במקרים בהם מתגלים ממצאים 

חריגים  מאוחר בשלבי ההריון( ייעוץ עם  גנטיקאי , ייעוץ עם רופאי ילדים המומחים בתחומים הרלוונטיים כגון נפרולוג או אורולוג  ילדים, קרדיולוג ילדים, כירורג ילדים וכו').